Kocioł SAS SOLID 19kW, podajnik prawy

Kocioł na zdjęciu z podajnikiem (zasobnik opału) z prawej strony: drzwiczki i ich obudowa otwierane na lewą stronę. W przypadku kotła z zasobnikiem z lewej strony: drzwiczki i ich obudowa otwierane na prawą stronę.

Kategoria:

Opis

SAS SOLID – solidne ciepło, klasa 5

• spełnienie restrykcyjnych wymagań klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, emisji zanieczyszczeń oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa
• certyfikat EcoDesign
• badanie przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, potwierdzone Świadectwem z badań Nr OS/453/CUE/17
• możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła
• rozbudowany wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi i turbulatorami w ciągach spalinowych
• niska emisja szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowania elektrofiltrów
• wysoka sprawność 90,2÷91,1 % oraz efektywność procesu spalania
• palenie automatyczne: retorta do spalania eko-groszku
• izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska konstrukcja drzwiczek ograniczająca straty ciepła (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP)
• zasobnik opału z systemem wyrównywania ciśnienia i czujnikiem otwarcia klapy: zabezpieczenie przed cofaniem płomienia, dodatkowo funkcja osuszania (przeciwdziałanie korozji)
• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB